PROVERBIO SWAHILI

Hapana siri ya watu wawili.
(No hay secreto posible entre dos personas)