VERBOS G-H-I

ku-gawa (dividir) / ku-gonga (llamar a la puerta) / ku-gombana (pelearse)
ku-gusa (tocar) / ku-hama (trasladarse de) / ku-hamia (trasladarse a)
ku-haribu (destruir) / ku-hesabu (contar) / ku-imarisha (aumentar)
ku-imba (cantar) / ku-ingia (entrar) / ku-isha (acabar)
ku-ita (llamarse) / ku-itika (responder) / ku-iva (madurar)